Bewindvoering Groningen

Onze ervaren bewindvoerders in Groningen staan voor u klaar om uw financiële zorgen weg te nemen. Lees hoe wij u kunnen helpen.

"

Bewindvoerder in Groningen nodig?

BFS Bewindvoering is dé betrouwbare partner voor bewindvoering in Groningen en omgeving. Onze deskundige en toegewijde professionals staan klaar om u te ondersteunen bij het beheren van uw financiële zaken. Of het nu gaat om budgetbeheer, schuldhulpverlening of het regelen van uw administratie, wij bieden persoonlijke en op maat gemaakte oplossingen. Met onze expertise en integriteit helpen we u grip te krijgen op uw financiën, zodat u weer kunt focussen op wat echt belangrijk is in uw leven. Vertrouw op BFS Bewindvoering en laat ons uw financiële zorgen wegnemen.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een juridische regeling waarbij een persoon, vaak als gevolg van onbekwaamheid of financiële moeilijkheden, onder het beheer van een “bewindvoerder” wordt geplaatst.

Bewindvoering kan worden aangevraagd door de jouzelf, jouw partner, familieleden, voogd, een mentor of een curator. Er bestaan verschillende soorten van bewind: beschermingsbewind, curatele en schuldsanering. Beschermingsbewind wordt vaak als benaming gebruikt voor bewindvoering, wat betekent dat een persoon word beschermd tegen hun eigen financiële onachtzaamheid.

Professionele bewindvoerders in Groningen

Onze bewindvoerders in Groningen zijn professionele en verantwoordelijke experts die u kunnen helpen met het beheren en organiseren van uw administratieve taken. Bij BFS Bewindvoering begrijpen we het belang van een goed georganiseerde financiële administratie. Onze bekwame professionals in Groningen staan voor u klaar om u te ondersteunen bij het regelen van uw financiële zaken, het bijhouden van uw budget en het bieden van persoonlijke oplossingen die aansluiten bij uw behoeften.

Het doel van beschermingsbewind

Het doel van een bewindvoerder is om jouw financiën op orde te krijgen. Bijvoorbeeld het aflossen van schulden, financiële problemen voorkomen of jouw vermogen beschermen tegen misbruik, of onkunde. Onze beschermingsbewindvoerders uit Groningen zijn verantwoordelijk voor een goed beheer van jouw geld.

Wat wij precies doen leest u hieronder

Dit doen onze bewindvoerders in Groningen:

Een bewindvoerder heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken, afhankelijk van de specifieke context en het rechtsgebied. Hier is een algemene lijst met taken die een bewindvoerder doorgaans uitvoert:

 

Vermogensbeheer:

 • Beheren van de financiële activa en passiva van de onderbewindgestelde.
 • Openen en beheren van bankrekeningen.
 • Investeringsbeslissingen nemen (indien van toepassing).

Budgetbeheer:

 • Opstellen en beheren van een budget in overeenstemming met de financiële situatie van de onderbewindgestelde.

Controleren van inkomsten en uitgaven.

 • Betalen van rekeningen en schulden namens de onderbewindgestelde.

Belastingaangiften:

 • Voorbereiden en indienen van belastingaangiften voor de onderbewindgestelde.
 • Zorgen voor naleving van belastingverplichtingen.

Administratieve taken:

 • Bijhouden van gedetailleerde administratie en documentatie van financiële transacties.
 • Archiveren van relevante juridische documenten.

Rapportage:

 • Periodiek rapporteren aan de rechtbank over de financiële situatie en de voortgang van het bewind.
 • Informeren van belanghebbenden over belangrijke ontwikkelingen.

Communicatie:

 • Communiceren met de onderbewindgestelde en andere betrokken partijen.
 • Fungeren als een tussenpersoon tussen de onderbewindgestelde en crediteuren.

Toestemming vragen:

 • Toestemming vragen aan de rechtbank voor specifieke financiële transacties of beslissingen.

Beoordeling van schulden:

 • Onderzoeken en beoordelen van bestaande schulden.
 • Onderhandelen met crediteuren over schuldregelingen indien nodig.

Educatie en begeleiding:

 • Educatie bieden aan de onderbewindgestelde over financiële zaken.
 • Begeleiding geven bij het nemen van financiële beslissingen.

Rapportage aan de rechtbank:

 • Opstellen van jaarlijkse verslagen voor de rechtbank.
 • Verzoekschriften indienen bij de rechtbank voor specifieke zaken, zoals wijzigingen in bewindvoering.

Rechtbankzittingen bijwonen:

 • Aanwezig zijn bij rechtbankzittingen met betrekking tot de bewindvoering