Voor werkgevers

E

Iedereen kan te maken krijgen met financiële problemen. Als werkgever kunt u dit merken op de werkvloer. Medewerkers met geldproblemen zijn vaker ziek en functioneren niet optimaal. Als werkgever is het belangrijk om financiële problemen bij werknemers tijdig te herkennen. Op deze manier kan er direct actie worden ondernomen.

"

Wat kan ik doen als werkgever?

Het is van belang tijdig te signaleren of één van uw medewerkers mogelijke geldproblemen heeft. Eén van deze signalen is loonbeslag. Werkgevers raken dan direct betrokken met de geldproblemen van de werknemer. Maar er zijn meer signalen waar u op kunt letten om medewerkers met geldproblemen te helpen:

 • Een toename van het ziekteverzuim
 • Verzoek om extra werkuren
 • Verzoek om een voorschot van het salaris
 • Leent geld van collega’s
 • Heeft regelmatig te maken met incassobureaus en deurwaarders
 • Is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen
 • Is gevoeliger voor fraude of diefstal
 • Verzoek om hulp bij oplossen van problemen

Als u vermoedt dat één van uw medewerkers geldproblemen heeft is het belangrijk direct actie te ondernemen. Als werkgever kunt u BFS Bewindvoering inschakelen. Wij bieden persoonlijke coaching en begeleiding op maat voor medewerkers die financiële hulp nodig hebben.

Onze werkwijze

Zodra u BFS Bewindvoering heeft ingeschakeld gaan we voor u en uw medewerker aan de slag. We gaan het volgende voor u doen:

N

Een kennismakingsgesprek met de medewerker om de actuele financiële situatie in kaart te brengen

N

Opstellen van een persoonlijk budgetplan: een overzicht van (maandelijkse) inkomsten en vaste lasten

N

Vooruitkijken: komen er extra inkomsten of grote uitgaven aan

N

We openen een bankrekening waarop alle inkomsten worden gestort

N

Uw medewerker ontvangt elke week of maand ‘leefgeld’ op zijn of haar privérekening of op een door BFS geopende leefgeldrekening

N

Bij een structureel overschot zal er een spaarrekening geopend worden voor de medewerker

N

We zorgen ervoor dat de maandelijkse vaste lasten op tijd worden betaald

N

We pakken betalingsachterstanden of schulden zo snel mogelijk aan, zodat ze niet groter worden

N

We gaan kijken of we bij de schuldeiser(s) een betalingsregeling kunnen afspreken

N

De maandelijkse aflossingen van deze regelingen nemen we op in het budgetplan

N

Indien er beslag ligt op het inkomen, dan berekenen we het maximale bedrag dat ingehouden mag worden op het loon. Dit om er zeker van te zijn dat de medewerker per maand ontvangt waar hij of zij recht op heeft

N

Is er sprake van een problematische schuld? Dan kijken we of er een schuldregelingstraject opgestart kan worden

Ons doel is om bewustwording te creëren bij de medewerker en structuur aan te brengen in de administratie van inkomsten en vaste lasten. Onze coaching werkt ook preventief en is niet alleen gericht op het op oplossen, maar ook op het voorkomen van toekomstige betalingsproblemen.

Wat zijn de voordelen voor de medewerker

 • Eindelijk toekomstperspectief en financiële zelfstandigheid
 • Een doelgerichte, snelle aanpak waarbij we niets over het hoofd zien
 • Een persoonlijke coach, waarmee je rechtstreeks contact hebt
 • Telefonische ondersteuning op werkdagen tussen 10:00 uur en 12:00 uur

Wat zijn de voordelen voor u als werkgever

 • Vitale medewerkers
 • Volledige concentratie van de medewerkers
 • Een daling van het aantal loonbeslagen
 • Terugloop van het ziekteverzuim

BFS Bewindvoering inschakelen

Bent u benieuwd wat we voor u en uw medewerker kunnen betekenen? Neem contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Vragen?

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen vind je in onze FAQ.