Bewindvoering Overijssel

Onze deskundige bewindvoerders in Overijssel staan paraat om u te ondersteunen bij het verlichten van uw financiële lasten. Ontdek op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn.

"

Bewindvoerder in Overijssel nodig?

BFS Bewindvoering is uw betrouwbare partner voor bewindvoering in Overijssel en haar omgeving. Onze bekwame en toegewijde professionals staan klaar om u te assisteren bij het beheren van uw financiële zaken. Of het nu gaat om budgetbeheer, schuldhulpverlening of het organiseren van uw administratie, wij bieden persoonlijke en op maat gemaakte oplossingen. Met onze expertise en integriteit streven we ernaar u te helpen controle te krijgen over uw financiën, zodat u zich weer kunt richten op wat werkelijk belangrijk is in uw leven. Vertrouw op BFS Bewindvoering en laat ons u helpen uw financiële zorgen te verlichten

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een wettelijke voorziening waarbij een persoon, vaak vanwege onbekwaamheid of financiële moeilijkheden, onder het toezicht van een “bewindvoerder” wordt geplaatst.

De aanvraag voor bewindvoering kan worden ingediend door uzelf, uw partner, familieleden, voogd, een mentor of een curator. Diverse vormen van bewindvoering bestaan, waaronder beschermingsbewind, curatele en schuldsanering. Beschermingsbewind wordt frequent gebruikt als term voor bewindvoering, waarbij een persoon wordt beschermd tegen hun eigen financiële onzorgvuldigheid.

Betrouwbare bewindvoerders in Overijssel

Onze bewindvoerders in Overijssel zijn bekwame en verantwoordelijke experts die u kunnen assisteren bij het beheren en structureren van uw administratieve verplichtingen. Bij BFS Bewindvoering erkennen we het belang van een goed georganiseerde financiële administratie. Onze vaardige professionals in Overijssel staan klaar om u te ondersteunen bij het regelen van uw financiële aangelegenheden, het beheren van uw budget, en het aanreiken van persoonlijke oplossingen die passen bij uw specifieke behoeften.

Het doel van beschermingsbewind

Het doel van een bewindvoerder is om jouw financiën op orde te krijgen. Bijvoorbeeld het aflossen van schulden, financiële problemen voorkomen of jouw vermogen beschermen tegen misbruik, of onkunde. Onze beschermingsbewindvoerders uit Overijssel zijn verantwoordelijk voor een goed beheer van jouw geld.

Wat wij precies doen leest u hieronder

Dit doen onze bewindvoerders in Overijssel:

Een bewindvoerder heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken, afhankelijk van de specifieke context en het rechtsgebied. Hier is een algemene lijst met taken die een bewindvoerder doorgaans uitvoert:

 

Vermogensbeheer:

 • Beheren van de financiële activa en passiva van de onderbewindgestelde.
 • Openen en beheren van bankrekeningen.
 • Investeringsbeslissingen nemen (indien van toepassing).

Budgetbeheer:

 • Opstellen en beheren van een budget in overeenstemming met de financiële situatie van de onderbewindgestelde.

Controleren van inkomsten en uitgaven.

 • Betalen van rekeningen en schulden namens de onderbewindgestelde.

Belastingaangiften:

 • Voorbereiden en indienen van belastingaangiften voor de onderbewindgestelde.
 • Zorgen voor naleving van belastingverplichtingen.

Administratieve taken:

 • Bijhouden van gedetailleerde administratie en documentatie van financiële transacties.
 • Archiveren van relevante juridische documenten.

Rapportage:

 • Periodiek rapporteren aan de rechtbank over de financiële situatie en de voortgang van het bewind.
 • Informeren van belanghebbenden over belangrijke ontwikkelingen.

Communicatie:

 • Communiceren met de onderbewindgestelde en andere betrokken partijen.
 • Fungeren als een tussenpersoon tussen de onderbewindgestelde en crediteuren.

Toestemming vragen:

 • Toestemming vragen aan de rechtbank voor specifieke financiële transacties of beslissingen.

Beoordeling van schulden:

 • Onderzoeken en beoordelen van bestaande schulden.
 • Onderhandelen met crediteuren over schuldregelingen indien nodig.

Educatie en begeleiding:

 • Educatie bieden aan de onderbewindgestelde over financiële zaken.
 • Begeleiding geven bij het nemen van financiële beslissingen.

Rapportage aan de rechtbank:

 • Opstellen van jaarlijkse verslagen voor de rechtbank.
 • Verzoekschriften indienen bij de rechtbank voor specifieke zaken, zoals wijzigingen in bewindvoering.

Rechtbankzittingen bijwonen:

 • Aanwezig zijn bij rechtbankzittingen met betrekking tot de bewindvoering